وبسایت شرکت: harpag-co.com

سامانه صنعت هاپ: sanathop.com

ایمیل: Info@harpag-co.com

تلفکس: 32111613-034

موبایل: 09132980305

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نرسیده به دانشکده فنی و مهندسی، نبش کوچه شماره 14. کدپستی: 7618866749